Normalny 10 zł
Ulgowy 5 zł
Ceny te obowiązywać będą na wszystkie mecze sezonu 2022/2023