Poniżej przedstawiamy 2 regulaminy dot. korzystania z naszego obiektu. Są to regulamin stadionu oraz regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie GKS Cartusia 1923 Kartuzy :

 

1. REGULAMIN STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH

2. REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE STADIONU GMINNEGO PRZY UL. 3-go MAJA 34 W KARTUZACH