Na podstawie Uchwały Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej podjętej w dniu 14.05.2020 roku rozgrywki we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN tj. od IV ligi w dół zostały zakończone. Podstawą kwalifikacji będzie jednak stan wg. tabel rozgrywkowych wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez właściwą Komisję ds. Rozgrywek. W załączeniu tekst całej uchwały zarządu w tej sprawie....

Uchwała nr 697/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany zakończenia sezonu rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020.

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN, w związku z wyjątkową sytuacją organizacyjną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski, postanawia się, co następuje:

I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z dniem 14.05.2020 roku zakończyć sezon 2019/2020 rozgrywek mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN.

II. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN ustala się następujące zasady kwalifikacji drużyn w rozgrywkach sezonu 2019/2020 i praw awansu do wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej:

a) podstawą kwalifikacji jest stan wg. tabel rozgrywkowych wszystkich lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez właściwą Komisję ds. Rozgrywek,

b) prawo do awansu uzyskują drużyny wszystkich lig i klas rozgrywkowych, które zgodnie z Regulaminem rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne przyjęty Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 629/Z/2019 z dnia 30.09.2019 r. zajęły miejsca premiowane bezpośrednim awansem,

c) z uwagi na brak możliwości rozegrania zawodów piłkarskich wynikający z regulacji władz państwowych decyzja w sprawie ewentualnego turnieju barażowego z udziałem wicemistrzów poszczególnych grup klasy Okręgowej podjęta zostanie w terminie do 15. czerwca 2020 roku,

d) drużyny wszystkich lig i klas rozgrywkowych sklasyfikowane na miejscach spadkowych zachowują prawo udziału w rozgrywkach dotychczasowej ligi lub klasy rozgrywkowej z wyjątkiem drużyn, które wycofały się z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/2020,

e) drużyny, które w rozgrywkach młodzieżowych uprawnione były do udziału w zawodach barażowych premiowanych awansem do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskują awans bez gry w zawodach barażowych.

III. Upoważnia się kluby do zadeklarowania udziału drużyny seniorów w rozgrywkach sezonu 2020/2021 w lidze lub klasie rozgrywkowej o jeden poziom niższej niż ta, w której występowały w sezonie 2019/2020. Dobrowolna decyzja klubu musi być potwierdzona uchwałą statutowych władz stowarzyszenia i podjęta nie później niż do 01. czerwca 2020 roku.

IV. W sprawach dyscyplinarnych zastosowanie mają przepisy Regulaminu dyscyplinarnego PZPN między innymi w zakresie kar nieodbytych w sezonie 2019/2020, które podlegają odbyciu w sezonie 2020/2021. W przypadku orzeczonej kary dyskwalifikacji czasowej, w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się anulowanych rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2019/2020.

V. Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski