Niniejszym informujemy, iż w wyniku nagłych opadów śniegu jakie wystąpiły dzisiejszej nocy i które zasypły główną płytę naszego stadionu, inauguracyjny mecz rundy wiosennej III Ligi pomiędzy Cartusią 1923 Kartuzy a KS Chwaszczyno odbędzie się na boisku treningowym ze sztuczną nawierzchnią. Termin i godzina pozostają bez zmian. Zarząd Klubu w wyniku zaskakującej zmiany pogody zmuszony został do natychmiastowych działań celem niedopuszczenia do przekładania meczu. W tym celu szybko podjęto czynności zmierzające do odśnieżenia boiska trenigowego oraz zwrócono się do Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o weryfikację tego boiska. Weryfikację tą otrzymano warunkowo, ale dzięki temu mecz ten  będzie można rozegrać. W sprawie tej uzyskano także wymaganą zgodę przeciwnika na rozegranie meczu na sztucznej murawie. Niestety w warunkach weryfikacji tego boiska Komisja d/s Bezpieczeństwa na  Obiektach Piłkarskich określiła jednak, że wobec braku trybun na tym boisku mecz ten może odbyć się bez udziału kibiców zarówno gości jak i gospodarzy.

 

Niestety mecz ten na głównej płycie odbyć się nie może, albowiem w wyniku wspomnianych wyżej opadów, do chwili obecnej zalega na niej  ok. 5 centymetrowa warstwa śniegu, której usunięcie  bez szwanku dla płyty, nie jest na chwilę obecną możliwe. Dlatego też jedynym rozwiązaniem, aby nie przekładać meczu i nie paraliżować rozgrywek, było doprowadzenie do stanu użwywalności boiska treningowego ze sztuczną murawą. Prace nad odśnieżeniem tego boiska, przy użyciu specjalistycznego sprzętu trwały klika godzin, ale efekt jest zadawalający. Dzięki tym zabiegom boisko to na chwilę obecną spełnia wszelkie wymogi określone dla boiska piłkarskiego. Przede wszystkim jest boiskiem pełnowymiarowym i zweryfikowanym przez w/w Komisję. Z całą pewnością tak przygotowane boisko sprzyjać będzie piłkarzom obu drużyn, którzy na równej płycie będą mogli prowadzić normalną grę i konstruować normalne, piłkarskie akcje.