Alfons Labuda - Prezes w latach 1965 - 1980

Pierwszy i najdłużej sprawujący tę funkcję Prezes LKS „Cartusia”. Jeden z głównych animatorów sportu w powojennej historii Kartuz. Rodowity Kartuzjanin urodzony w 1924 roku. Jako junior w okresie międzywojennym uprawiał piłkę w KPW Kartuzy. Koniec wojny zastał go w bawarskiej miejscowości Bad-Reichenhall. Po zakończeniu wojny zorganizował w obozie polskim drużynę piłkarską pod nazwą KS „Lechia”. Do 1947 zespół rozgrywał mecze z wieloma drużynami nawet innych narodowości. W tym że roku wraca do kraju. O jego pasji i zaangażowaniu w sprawy sportowe świadczy fakt, iż po powrocie w tym samym tygodniu uczestniczył w meczu piłkarskim „Zatoka” Puck z MKS Kartuzy w Pucku. Czynnie uprawiał też do 1952 roku lekką atletykę w „Gedanii”, będąc jednocześnie od roku 1949 trenerem sekcji siatkówki kobiecej. W 1966 roku zakłada sekcję narciarstwa biegowego i jest jej trenerem. W 1965 roku należał do założycieli klubu. Funkcję Prezesa pełnił do 1980 roku. Następnie do końca lat 80 był członkiem Komisji Rewizyjnej. Uzyskał uprawnienia sędziego klasy międzynarodowej LA, jednocześnie działał w Okręgowym Kolegium Sędziów LA w Gdańsku. Swoją miłość do sportu zaszczepił córką z których Alina i Lucyna ukończyły WSWF w Gdańsku Oliwie. Zaś najmłodsza Bogna była dwukrotną Akademicką Mistrzynią Polski w skoku w dal.

 

Bronisław Piórek - Prezes w latach 1980 - 1983

Urodził się w 1945 roku we Włocławku. W wieku młodzieńczym uprawiał lekką atletykę w Starogardzie Gdańskim. Jest absolwentem AWF Warszawa z 1972 roku ze specjalizacjami LA, piłki ręcznej oraz żeglarstwa. W 1966 osiedlił się w Kartuzach, gdzie od razu rozpoczął działalność w klubie „Cartusia”. Był trenerem sekcji LA będącej filią KS „Lechia”. Miał swój udział szkoleniowy w powstałej później grupie chodu sportowego. Równocześnie uczuł WF-u w LO w Kartuzach. W roku 1980 zastąpił na stanowisku Prezesa klubu ustępującego Alfonsa Labudę. Po wyborze na Prezesa Mieszkaniowej Spółdzielni „Kaszuby” w Kartuzach w 1981 roku z powodu narastających obowiązków służbowych zmuszony był zrezygnować z kierowania klubem w roku 1983. Później przez wiele lat społecznie działał w ograniczonym zakresie w „Cartusii”.

 

Stanisław Pryczkowski - Prezes w latach 1983 - 1994

Jeden z czterech braci zasłużonych dla rozwoju sportu w regionie. Urodził się w 1948 roku w Reskowie k. Chmielna. W roku 1961 rodzina Pryczkowskich osiedliła się w Kartuzach. Studium nauczycielskie o profilu matematycznym ukończył w Gdańsku a następnie w 1968 - 1969 był nauczycielem WF w Szkole Podstawowej nr 3 w Kartuzach. Od 1970 roku był Kierownikiem PTT i W w Kartuzach. Prowadził później przez wiele lat hotel „Rugan” i biuro turystyczne „Turus”. Wraz z bratem Andrzejem kultywował tradycjom sekcji narciarstwa biegowego zapoczątkowanej ongiś przez Alfonsa Labudę. Dzięki zabiegom Stanisława i Andrzeja w 1975 roku została założona przy LKS „Cartusia” sekcja zapasów klasycznych. Pełnił w niej między innymi funkcję kierownika. Przede wszystkim podlegała mu sfera administracyjno - finansowa. Przed objęciem funkcji Prezesa klubu był jego sekretarzem i skarbnikiem. Funkcję Prezesa przejął po Bronisławie Piórku w 1983 roku i piastował ją do roku 1994. Po ustąpieniu z tej funkcji był nadal członkiem Zarządu w randze wiceprezesa. Zmarł przedwcześnie 1999 roku co było wielką stratą dla społeczności miasta i gminy Kartuzy. Za zasługi dla zapasów został pośmiertnie odznaczony Złotym Pierścieniem Zapaśniczym nadanym przez Kapitułę tego odznaczenia.

 

Henryk Pietras - Prezes w latach 1994 - 2007

Urodził się w 1951 roku w Zbożu koło Więcborka. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W młodości był wszechstronnym sportowcem. W okresie nauki w szkole średniej którą to pobierał w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, reprezentował barwy dwóch klubów „Astorii” w siatkówce oraz MKS w piłce ręcznej. W okresie studiów w Gdańsku uprawiał przede wszystkim siatkówkę pod okiem znanego trenera Bogdana Więckowskiego ale również choć w mniejszym stopniu piłkę ręczną gdzie trenerem był Aleksander Bereśniewicz. Po skończonych studiach osiedlił się w Kartuzach. Zatrudnił się w sekcji drogowej PKP skąd przeniósł się do Rejonu Dróg Publicznych gdzie ostatecznie zajmował stanowisko Z-cy Dyrektora. Aktualnie jest Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa „Dromos” S.A.

Na początku lat 80 rozpoczął pracę społeczną w sporcie kartuskim. Prowadził między innymi szkolną drużynę siatkówki chłopców, która walczyła o pierwszeństwo w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W styczniu 1994 roku zmienił na stanowisku Prezesa Stanisława Pryczkowskiego, a rok później na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym klubu został wybrany Prezesem klubu. Funkcję tą pełnił do 2007 roku i jak do tej pory jest drugim co do długości okresu piastowania stanowiska prezesa Cartusii. Trzeba podkreślić duże zaangażowanie samego Prezesa jak i kierowanej przez niego firmy, która była znaczącym sponsorem poczynań sportowych klubu i całego miasta.

 

Zdzisław Niklas - Prezes od 2007 do 2018Tadeusz Orczykowski - Prezes od 2018 do 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joanna Szulc - Prezes od 2022