1.Kazimierz Tatarzycki   1965 – 1974- klasa C, B, A 

2.Ginter Adamczyk 1974 – 1981- klasa A 

3.Jerzy  Szaławiga 1981 – 1982- klasa okręgowa, klasa A 

4.Jan Górski 1983- klasa A 

5. Andrzej Klaman 1983 - 1987  - klasa B, A, klasa okręgowa 

6.Janusz Krajewski 1987 – 1994 - klasa okręgowa 

7.Jerzy Meissner 1994 – 1995 - klasa okręgowa 

8.Marek Marchlewski 1996 – 1998 - klasa okręgowa 

9.Andrzej Klaman 1998 – 1999 - klasa okręgowa, IV liga 

10.Wojciech Niedźwiedzki 1999 - IV liga  

11. Andrzej Bussler 2000 - 2002 - IV liga 

12. Jacek Grembocki 2002 - 2004 - IV liga 

13. Janusz Kupcewicz 2004 – 2005 -  IV liga 

14. Mieczysław Gierszewski 2005 - IV i III liga  

15. Jarosław Kotas 2005 - 2006 - III liga 

16. Andrzej Klaman 2006 - 2007 - III liga  

17. Andrzej Bussler 2007 – 2008-  III liga 

18. Ireneusz Stencel 2008 - III liga 

19. Adam Adamus 2008 - III liga