Jesienią 1983 roku trenerem „Cartusii” został mianowany również były piłkarz i zarazem wychowanek F. Schicka Andrzej Klaman, który jednocześnie pełnił funkcję Kierownika Klubu. Praca trenera Klamana zaowocowała awansem w 1984 roku do klasy A, a w roku 1987 powrotem do klasy okręgowej.

Drużyna „Cartusi” z połowy lat 80. Pierwszy od lewej T. Orczykowski kier. drużyny, n n, A. Klaman - grający trener, nn, S. Pakulski, M. Całka, Z. Gwiździel,  Z.   Niklas. Klęczą: n n, R. Konkol, W. Sobisz, S. Richert, F. Węsierski.

W tym też czasie działalność swoją na stanowisku kierownika drużyny rozpoczął zasłużony dla kartuskiego klubu Tadeusz Orczykowski. Funkcję tą pełnił  do 30 lipca 2011 roku.  W roku 1999 za całokształt swojej społecznej pracy został odznaczony Złotą Odznaką 80 - lecia PZPN, a 25 marca 2011 roku wyróżniony przez ówczesną Burmistrz Kartuz Mirosławę Lehman w plebiscycie „Lokalne Partnerstwo- Człowiek Roku 2010”.

W dekadzie lat 80 wydarzeniem sportowym w Kartuzach był międzypaństwowy mecz w rugby o Puchar FIRA Polska – ZSRR. Ma to o tyle związek z piłką nożną, że spowodowało to budowę nowej, krytej trybuny oraz wiat dla zawodników na stadionie.

Pod koniec lat 80 z inicjatywy działacza „Cartusii” i zarazem dyrektora firmy „Hages” Eugeniusza Stoltmana zawitała do Kartuz wielka piłka. Odbył się pokazowy mecz drużyny złożonej z gwiazd polskiej piłki z zespołem oldbojów „Cartusii” i pracowników firmy „Hages”. W meczu tym zagrali między innymi: Henryk Bolesta, Włodzimierz Smolarek, Zdzisław Kapka, Marek Kusto, Bogusław Kaczmarek, Bogusław Oblewski, Zdzisław Puszkarz oraz Holender Jan de Zeuw późniejszy menadżer reprezentantów Polski Jerzego Dudka, Tomasza Iwana, Tomasza Rząsy i innych polskich piłkarzy grających w Holandii

Pamiątkowe zdjęcie przed meczem „Cartusia - Old Boys” - „Reszta Świata”. U góry pierwszy z lewej w niebieskim stroju Jan de Zeuw i u dołu trzeci z prawej Eugeniusz Stoltman.

 

W międzyczasie jesienią 1987 roku nastąpiła zmiana na stanowisku pierwszego trenera drużyny seniorów. Po ponownym awansie zespołu do klasy okręgowej i fatalnej początkowej fazie rozgrywek sezonu 1987/88 Andrzeja Klamana zmienił były bramkarz gdańskiej „Lechii” absolwent AWF Gdańsk Janusz Krajewski. Przed przybyciem do Kartuz mieszkał i pracował w Stężycy z młodzieżą. W pierwszym swoim sezonie uratował klasę okręgową dla Kartuz a w następnych latach prowadził zespół ze zmiennym szczęściem w tej klasie do roku 1994 osiągając w jednym z sezonów III miejsce w ligowej tabeli. Podobnie jak Andrzej Klaman pełnił równocześnie funkcję kierownika klubu.

„Cartusia” przed meczem z „Orłem” Rumia 1991 rok. Stoją od lewej: T. Orczykowski -kier. drużyny, J. Krajewski - trener, S. Kusiak, Z. Szramka, I. Stencel, E. Drywa, W. Roszkowski, T. Pytka, W. Kruszyński i R. Puchalski - sekretarz i kronikarz sekcji. Klęczą od lewej: P. Omernik, M. Wandtke, C. Richert, L. Manuszewski, S. Skowronek, Z. Gwiździel, M. Szulc i P. Młyński.

Trener Krajewski wychował w tym czasie wielu znanych piłkarzy takich jak Ireneusz Stencel (występujący później m.in. w Arce Gdynia), Andrzej Sadowski (czołowy zawodnik Raduni Stężyca), czy grupę czołowych grających w ówczesnym czasie i przez następne lata piłkarzy „Cartusii” : Waldemar Kruszyński, Piotr Młyński, Sławomir Skowronek, Michał Kostuch, czy Maciej Konkol.

Ponadto przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Gdańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej a aktualnie jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku. Za swoją działalność otrzymał w 1999 Złotą Odznakę 80 - lecia PZPN.