Powstanie LKS  Cartusia

Wiosną 1965 roku powołano do życia w Kartuzach nowy klub pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „Cartusia”. 15 marca 1965 odbyło się zebranie założycielskie nowego klubu na którym wybrano Zarząd Klubu w które skład weszli: prezes Alfons Labuda, I wiceprezes do spraw sportowych Karol Grot, II wiceprezes ds. organizacyjnych Teofil Klein, wiceprezes ds. kobiet Zofia Sulżycka, sekretarz Romuald Olejniczak, skarbnik Józef Maszewski.

Gospodarzem klubu został Zygmunt Blok. 15 lipca 1965 roku nastąpiło oficjalne przekazanie majątku klubu „Carthusia” na rzecz nowopowstającego klubu „Cartusia”.

28 września 1965 roku klub „Cartusia” został wpisany do rejestru Stowarzyszeń i Związków nr 979 Oddziału Spraw Wewnętrznych Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku. W początkowej fazie istniały sekcje piłki nożnej, narciarstwa biegowego, kolarstwa (filia klubu w Pruszczu Gd.), lekkiej atletyki (filia „Lechii” Gdańsk), brydża sportowego, piłki ręcznej (istniejąca krótkotrwale w końcu lat 60 -tych). W grudniu 1974 roku klub został wpisany do rejestru Stowarzyszeń i Związków nr 1 Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Powiatowego w Kartuzach.

W roku 1975 powstaje najsilniejsza w dotychczasowych dziejach klubu sekcja – zapasy klasyczne . W niedługim czasie zostaje powołana także sekcja chodu sportowego. W kwietniu 1980 roku po 15 latach kierowania klubem ustąpił ze swojego stanowiska Alfons Labuda. Nowy zarząd przedstawiał się następująco: Bronisław Piórek – prezes, Gerard Okuniewski – wiceprezes ds. wychowawczych, Roman Puchalski wiceprezes ds. sportowych. Wiceprezesem ds. organizacyjnych a zarazem sekretarzem klubu został Jacek Głowacz, natomiast skarbnikiem Stanisław Pryczkowski. Po trzech latach w 1983 roku nastąpiła kolejna zmiana prezesa klubu. Na czele zarządu Bronisława Piórka zastąpił Stanisław Pryczkowski a we władzach działali między innymi Wojciech Pontus, Kazimierz Socha, Kazimierz Tatarzycki, Eugeniusz Stoltman.

W 1985 roku nastąpiła kolejna zmiana w rejestracji klubu. 30 stycznia 1985 klub „Cartusia” został wpisany pod nr 47 do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich Związków Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Szukając w dobie gospodarki rynkowej nowych rozwiązań głównie finansowych, w czerwcu 1992 roku za namową ówczesnych władz samorządowych zmieniona została nazwa klubu z Ludowego na Gminny Klub Sportowy „Cartusia” Kartuzy. Umożliwić miało to skierowanie większych środków finansowych z budżetu Gminy Kartuzy na działalność statutową klubu. W dniu 10 stycznia 1994 roku na zebraniu Zarządu rezygnację z funkcji prezesa klubu złożył Stanisław Pryczkowski. Nowym prezesem do czasu najbliższego Walnego Zebrania Klubu został Henryk Pietras. W dniu 25 stycznia 1995 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Klubu Henryk Pietras został wybrany prezesem Zarządu. Ponadto członkami Zarządu zostali Krzysztof Komolubi, Jerzy Meissner, Stanisław Pryczkowski i Janusz Krajewski. W latach 90 – tych powołano sekcję trójboju siłowego oraz reaktywowano sekcję piłki ręcznej mężczyzn. W 2000 roku powstała sekcja koszykówki kobiet a w 2001 dołączono w struktury klubu sekcję kolarską. Ówczesny skład Zarządu przedstawiał się następująco Henryk Pietras Prezes, Krzysztof Komolubi wiceprezes – sekretarz, Andrzej Pryczkowski – wiceprezes (zastąpił zmarłego Stanisława Pryczkowskiego), Andrzej Formela – skarbnik oraz członkowie Eugeniusz Stoltman, Wiesław Hirsz, Jarosław Frankowski i Michał Pryczkowski.

 

Wiosną 1965 roku powołano do życia w Kartuzach nowy klub pod nazwą Ludowy Klub Sportowy „Cartusia”. Trenerem pierwszej drużyny w tym okresie był wychowanek Franciszka Schicka Kazimierz Tatarzycki. „Cartusia” znów rozpoczęła rozgrywki od klasy C co wiązało się z wcześniejszym zawieszeniem działalności sekcji „Carthusii”. Drużyna zajmując w sezonie 1965/66 pierwsze miejsce awansowała do klasy B. W następnej edycji rozgrywek 1966/67 piłkarze kartuscy zajęli w rozgrywkach klasy B drugie miejsce i zanotowali ponowny awans, tym razem do klasy A. Był to największy w historii kartuskiego piłkarstwa awans, gdyż do tej pory żadnemu klubowi z Kartuz i okolic nie udało się jeszcze wywalczyć awansu do tej klasy rozgrywkowej. Sukces ten wywalczyli zawodnicy m.in. Edmund Adamczyk, Zdzisław Zieliński, Edward Bielicki, J. Brylowski, Ginter Adamczyk, Kazimierz Puzdrowski, Tadeusz Orczykowski (Listewka), Wiesław Pałka, Jan Szwarc, Jerzy Freda (Kantos), Paweł Recław, E. Goll , Henryk Konkol a kierownikiem drużyny był Z. Engler.

Zespół „Cartusii”, który wywalczył awans do klasy A w roku 1967.

Pierwszy z lewej trener Kazimierz Tatarzycki ponadto na zdjęciu znajdują się G. Adamczyk, T. Orczykowski, W. Pałka, J. Freda, Z. Engler, P. Recław, E. Adamczyk, J. Nurek, H. Konkol, J. Szwarc, Z. Zieliński i E. Bielicki.

W sezonie 1967/68 można było zauważyć pierwsze odznaki zaległości wynikłych z dwuletniej przerwy w rozgrywkach i treningach, nie mniej „Cartusia” utrzymuje się w klasie A.

Następny sezon Pamiątkowe wspólne zdjęcie podczas jednej z wizyt „Cartusii” w Kembergu.

Klęczą od lewej: J. Sikora, n n, W. Drzyzga, T. Orczykowski, J. Nurek, T. Hejnowski, Grot, W. Loll, J. Freda, W. Pałka, n n, W. Zientarski, G. Engler, E. Bielicki, W. Sikora, M. Lniski. W górnym rzędzie drugi z prawej K. Tatarzycki.

Kolejny sezon rozgrywkowy był dla piłkarzy z Kartuz znacznie pomyślniejszy. Pierwszy zespół zajął w tabeli rozgrywek klasy A środkowe miejsce zaś rezerwy pierwsze w klasie C awansując do klasy B. W tym samym sezonie rozgrywkowym reaktywowano w „Cartusii” działalność trampkarzy, którymi zajął się wspomniany wcześniej Franciszek Schick. Drużyna grała w drużynie juniorów. Pod koniec lat 60 nawiązano pierwsze kontakty międzynarodowe z drużynami byłego NRD. W 1967 roku kartuscy piłkarze gościli zawodników „Traktora” Kemberg a w 1968 roku „Cartusia” w rewanżu brała udział w Tygodniu Sportu w Lembergu, gdzie rozegrała trzy mecze towarzyskie z miejscowymi drużynami. Jeszcze dwukrotnie zawodnicy obydwu zaprzyjaźnionych klubów gościli się nawzajem na początku lat 70.

W tym czasie „Cartusia” rozgrywała również inne mecze międzynarodowe. Wydarzeniem sportowym w Kartuzach było spotkanie „Cartusii” z II ligowym zespołem z NRD „Motor” Stralsund. Goście wygrali ten mecz 2:1. Zwycięstwem natomiast zakończyła się konfrontacja w 1969 roku Cartusii z drużyną TV „Traktor” Rovenshagen”. Goście z NRD występujący wówczas w lidze wojewódzkiej Okręgu Lipsk ulegli Cartusii 1:3.

Należy podkreślić bardzo dobrą pracę z młodzieżą w tym okresie. Pod koniec lat 60 zawodnicy Jerzy Freda i Leszek Pałka byli powoływani na zgrupowania kadry okręgu w swoich kategoriach wiekowych a ten drugi uczestniczył nawet w szkoleniu centralnym. W reprezentacji województwa gdańskiego grali oni z takimi znanymi w późniejszym czasie piłkarzami jak Krzysztof Słabik, Tomasz Korynt, Zbigniew Nowacki czy Zdzisław Puszkarz. Drużyna pod wodzą trenera Tatarzyckiego grała z powodzeniem w klasie A do roku 1974.