Trybuna Kryta  10 zł.
Sektory A oraz B i C 7 zł.
Sektor Gości 7 zł.
Dzieci i młodzież do lat 15 oraz kobiety 1 zł.
Karnet na całą rundę jesienną 49 zł.- upoważnia do wejścia na trybunę krytą
Ceny te obowiązywać będą na wszystkie mecze sezonu 2014/2015