Imię nazwisko :
Nr : 17
Data urodzenia : 7.11.2006