Miło nam poinformować, iż w rundzie jesiennej sezonu 2019/220 sponsorem głównym Cartusii 1923 Kartuzy została Grupa Energa. Tym samym Cartusia po raz drugi w ostatnich dwóch latach wspierana będzie przez gdańskiego giganta energetycznego....

Grupa Energa to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Jej podstawowa działalność to wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ok. 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Grupa Energa aktywnie angażuje się we wsparcie w różnego rodzaju inicjatyw a działania sponsoringowe podejmowane są takich obszarach jak działalność klubów sportowych, przedsięwzięcia sportowe i kulturalne, nauka i szkolnictwo, inicjatywy proekologiczne, oraz akcje społeczne. Co więcej, Grupa Energa jako spółka społecznie odpowiedzialna, szczególną uwagę zwraca też na pielęgnację i wspieranie małych, lokalnych wspólnot. Cartusia 1923 Kartuzy skupiając się zaś na rozwoju młodych sportowców i promocji zdrowego trybu życia, aktywnie integruje mieszkańców nie tylko Kartuz, stolicy Kaszub, ale też okolicznych miejscowości. Dlatego też nie tylko duże marki jak np. Lechia Gdańsk, ale też małe kluby znajdują się pod opieką Grupy Energa. Zawodnicy drużyny seniorskiej po raz pierwszy wybiegli na boisko z logiem Energa na koszulkach 15 sierpnia 2018 r. podczas meczu ligowego ze Sportingiem Leźno. W bieżącym sezonie Karuzjanie z logiem Grupy Energa na koszulkach wystąpili już w inauguracyjnym meczu sezonu z Powiślem Dzierzgoń w dniu 10.08.2019 r. w Kartuzach oraz na wyjeździe z Gwiazdą Karsin w dniu 15.08.2019 r.

Grupie Energa dziękujemy za zaufanie w kolejnym już roku, którego postaramy się nie stracić.