W dniu dzisiejszym w siedzibie Klubu odbyło się drugie Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków stowarzyszenia GKS Cartusia 1923 Kartuzy. Zebranie to było kontynuacją przerwanego dwa tygodnie temu pierwszego Zebrania mającego wyłonić nowy zarząd Klubu. Niestety w dniu dzisiejszym kolejny raz nowego zarządu nie wybrano, albowiem okazało się, że spośród chętnych, którzy jeszcze do niedawna chcieli zasiąść za sterami Klubu, w dniu dzisiejszym nikt akcesu takiego już nie zgłosił….

Już dwa tygodnie temu członkowie ustępującego Zarządu Klubu z prezesem Zdzisławem Niklas na czele, któremu wygasa kadencja, oświadczyli że ustąpią miejsca nowym członkom zarządu i w związku z tym nie wyrażą woli kandydowania na następną kadencję. Kandydatami do nowego Zarządu miało być część rodziców grających w naszym Klubie dzieci, jednak okazało się, że część z nich w ogóle nie pojawiła się na dzisiejszym Walnym, a pozostała, która uczestniczyła w Zebraniu nie wyraziła chęci, aby wstąpić do Zarządu Klubu i pokierować naszą organizacją. Najwidoczniej problemy jakie nastręczają prowadzenie takiego Klubu przerosły wyobrażenie potencjalnych nowych kandydatów i postanowili zrezygnować. W związku z zaistniałą sytuacją prezes Klubu Zdzisław Niklas złożył wniosek formalny o kolejną przerwę w Zebraniu mającą dać czas na ustosunkowanie się do nowej sytuacji. Wniosek ten zyskał uznanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zarządzono tygodniową przerwę. Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze odbędzie się zatem 19.04.2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 również w siedzibie Klubu przy ul. 3-go Maja 34. Miejmy nadzieję, że będzie to już ostatnie Zebranie w tej sprawie. Tymczasem do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu jego obowiązki w dalszym ciągu pełni „stary” Zarząd.